bezpečnost práce

Co podle předpisů potřebujete:

1. Zpracovat písemný seznam rizik a opatření pro provozované činnosti nebo pracoviště


2. Zpracovat dokumentaci BOZP (Směrnice, Místní provozní bezpečnostní předpisy, Osnovy školení, atd.).


3. Provádět pravidelné školení BOZP vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců.


4. Nejméně 1x ročně provádět prověrku BOZP.


legislativa: