požární ochrana

Co podle předpisů potřebujete:

1. Začlenit vaši činnost do jedné ze tří kategorií podle požárního nebezpečí, ze kterého pak vyplyne rozsah vašich povinností. Možnosti začlenění jsou:

2. Činností se myslí provozování objektů, například administrativních budov, bytových domů, skladů, výrobních objektů, jejich částí, obchodů a provozoven pro poskytování služeb. Tato povinnost se na vás vztahuje ať už jste pronajímatel nebo nájemce prostor nebo objektů. Jenom je potom nutné písemně stanovit, kdo za co bude na úseku požární ochrany odpovídat.


3. Zpracovat dokumentaci požární ochrany podle charakteru provozované činnosti (Požární řád, Požární poplachovou směrnici, Evakuační plán, Organizační směrnici, Operativní kartu).


4. Školit pravidelně vedoucí zaměstnance, zaměstnance a odborně připravit preventivní požární hlídky nebo preventisty požární ochrany.


5. Podle začlenění kategorie požárního rizika provádět preventivní požární prohlídky 1-4x ročně.


legislativa: