požární vodovody - hydranty

Od roku 2001 spolupracuji se Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. v Brně jako lektor při školení revizních techniků požárních vodovodů. (http://www.szutest.cz)


V této souvislosti realizuji nebo zajišťuji kontroly vnějších podzemních / nadzemních hydrantů a výtokových stojanů pro odběr požární vody, včetně kapacitních hydraulických měření dle tab.2 nebo čl.5.7 ČSN 73 0873.


Hydraulické měření hydrantů nebo výtokových stojanů se provádí zejména pro ověření projektovaných parametrů, případně pro získání předprojektových nebo požárně operativních údajů.