ceny

Cenu řeším individuálně, na základě velikosti firmy, druhu činnosti a kategorie požárního nebezpečí a pracovně bezpečnostního rizika. Před zpracováním písemné nabídky preferuji osobní setkání a prohlídku konkrétního pracoviště nebo objektu.


Pro představu uvádím orientační cenu pro firmu s 5 - 10 zaměstnanci, vykonávající činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí (kanceláře, obchod, restaurace, služby, apod.).


Požární ochrana: cena od:
1 Začlenění do kategorie dle požárního rizika 3 000,- Kč
2 Zpracování příslušné dokumentace PO 1 000,- Kč
3 Školení PO – paušál 500,- Kč + 200,- Kč/osobu (5 osob) 1 500,- Kč
4 Roční preventivní požární prohlídka 1 500,- Kč

Orientační cena pro malou organizaci (stravovací zařízení, menší obchod se skladem, apod.).


Bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci: cena od:
1 Vyhledání a zpracování písemného seznamu rizik a návrhů na opatření 3 000,- Kč
2 Zpracování příslušné dokumentace BOZP 3 000,- Kč
3 Školení BOZP – paušál 500,- Kč + 200,- Kč/osobu ( 5 osob) 1 500,- Kč
4 Roční prověrka BOZP
(periodicitu si zaměstnavatel může určit sám podle hodnocení závažnosti rizik)
1 500,- Kč

Další práce mimo dohodnutý rámec účtuji hodinovou sazbou - 250 Kč.