bytové domy

! aktuální nabídka !

preventivní požární prohlídky v bytových domech

dle §5 odst.1, písm.e) zákona č. 133/1985Sb. o požární ochraně

Cena od 1000,- Kč (bez DPH) za jeden objekt (jeden vstup).

Jejich obsahem je:

Upozornění!
Nejedná se o revize hasicích přístrojů, hydrantů nebo jiných požárně bezpečnostních zařízení dle §5 odst.1, písm. a) uvedeného zákona o požární ochraně.

Výstupem je :

Zpráva o provedení preventivní požární prohlídky, případně zápis do požární knihy, je-li vedena.


Součástí nabídky je součinnost při odstraňování případných požárních závad, například: