doplňkové služby

1. Součinnost a podpora při kontrole z Inspektorátu práce (IP), Hasičského záchranného sboru (HZS) nebo Hygieny práce (HS).


2. Spolupráce při vyšetřování pracovního úrazu a zpracování příslušné dokumentace.


3. Zajištění revizí hasicích přístrojů, jejich dodávka a montáž.


4. Zajištění revizí požárních vodovodů a dodávky chybějící nebo poškozeného vybavení.


5. Dodávky bezpečnostních a informačních tabulek (dle specifikace).